Nie dla śmieci - Tak dla dzieci
45391
Wtorek 17 Lipiec 2018 / Godzina: 13:5548
Kujawsko-pomorskie

Podpisanie umowy

opublikowano: 22-12-2014

Podpisanie umowy między Gminą Lubanie a Zakładem Gospodarki Komunalnej GRONEKO z Lubania na wykonanie robót budowlanych związanych z rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucerz, gmina Lubanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko